RÖSSJÖHOLMSÅN

Karta Rossjoholmsan1

Denna lilla å som rinner från Hallandsåsen och mynnar i Rönneå vid Skälderviken är lekområde för både lax och havsöring. Fiskekort säljs för den nedersta delen innan ån mynnar ut i Rönneå. Detta vatten kan vara en pärla för den som gillar lite mindre vatten. Framför allt är det flugfiske som är populärt, men även spinnfiskaren hittar fina platser. Tänk på att det är ett litet vatten och visa hänsyn till andra fiskande.

Ån kan vara känslig för torka men vid bra vattenföring stiger både lax och öring.

För sträckan från bron över Errarpsvägen (väg 105)- Danielslundsgatan/Valhallsvägen kan allmänheten lösa dagskort för 100:-/dag under tiden måndag efter första helgen i mars - 30 september hos Fiskekort.se

Fiske får endast bedrivas sportmässigt. Tillåtna redskap: Spinn och fluga. Mete ej tillåtet.

Max 2 laxartade fiskar per dag.

All lekfärgad Lax (Besa) SKALL återutsättas (oberoende av årstid)

All Lax  SKALL återutsättas från och med 1 september

Endast en krok (1,2 eller 3 krok) per bete (tex. vobbler får endast ha en 3-krok)

Huggkrok får inte användas

Bebyggd tomt får ej beträdas.

Minimimått för lax och öring är 45 cm. Utlekt fisk, s.k. besa skall återutsättas.

Skåne Marin säljer fiskekort för Rössjöholmsån