RÖNNEÅ

Rönneå rinner från Ringsjön till Skälderviken. I Ängelholms kommun kan man köpa fiskekort på sträckan ”Gåsahalsen” till mynningen. Det populäraste fisket är efter lax och havsöring, men även metet är bra på många ställen. Ån är västkustens sydligaste vattendrag med ett självreproducerande bestånd av atlantlax. Laxen börjar normalt stiga under april månad. Först kommer de största fiskarna som kan väga över 10 kg. Under sommaren stiger smålaxen, den sk grilsen. Havsöringsfisket börjar första helgen i mars. Vanligast tidigt på säsongen är den utlekta fisken som är på väg tillbaka till havet, sk besor, som ska återsusättas, men en hel del blank fisk rör sig mellan havet och ån och erbjuder sportfiskarna ett bra fiske. Havsöringen börjar ofta stiga runt midsommar men fisket på vandringsfisk brukar vara bäst mot slutet av säsongen.

I ån finns också bl.a. abborre, gädda och vitfisk.

 

Karta Ronnea1

 

Fiskeregler för kortfiskesträckan i nedre delen av Rönneå mellan ”Gåsahalsen” och havet

Fisket efter lax och havsöring är tillåtet från första helgen i mars till den 30 september.

Fiske får bedrivas sportmässigt. Tillåtna redskap: spinn och fluga. Mete ej tillåtet under mars månad. Mete efter laxartad fisk förbjudet hela året. Barn under 14 år fiskar gratis.

Fiske får bedrivas från båt, dock ej under mars månad. Trolling är förbjudet, dock är dragrodd tillåtet.

Första helgen i mars är det premiär och då gäller endast speciellt premiärkort som kan köpas hos Varuhallen Hobby.

Fångst av laxartad fisk är begränsad till max 2 st per dag.

All lekfärgad Lax SKALL återutsätts (oberoende av årstid)

All utlekt fisk (Besa) SKALL återutsättas.

All LAX  SKALL återutsätts från och med 1 september

Endast en krok (1,2 eller 3 krok) per bete (tex. vobbler får endast ha en 3-krok)

Huggkrok får inte användas

Minimimått för lax och öring är 45 cm.

Öppen eld får endast förekomma på avsedda platser.

Maskgrävning vid ån förbjudet.

Fångstrapport skall lämnas till något av kortförsäljningsställena.

Det är varje fiskares skyldighet att känna till de fiskeregler som gäller vid varje fiskeplats. Det gäller både de regler som fiskerättsinnehavaren sätter och allmänna bestämmelser som sätts av länstyrelsen.

Länsstyrelsens fiskeregler