Fiskevård

ÄSFF har under många år värnat om Rönneålaxen. Bl.a. har klubben tillsammans med Helsingborgs och Klippans sportfiskeklubbar anlagt nya lekbottnar vid Klippan. Fiskevårdsarbetet har lett till ett avsevärt förbättrat laxfiske de senaste åren. Tyvärr har andra faktorer som ett ohämmat nätfiske i havet och torra somrar gjort att fångsterna inte har kommit upp i samma storlek som tidigare år.

Det har i bildats ett fiskevårdsområde i de nedre delarna av Rönneå med biflöden. ÄSFF kommer att samarbeta intimt med fiskevårdsområdet med fiskevård och skötsel. Detta kommer att leda till att även havsöringen gynnas på sikt. Rössjöholmsån och Kägleån är sedan gammalt lek och uppväxtlokaler för både lax och öring. Under senare år har öringstammen minskat kraftigt och ÄSFF hoppas att fiskevårdsinsatser, framför allt i det nya fiskevårdsområdet, gör att kurvan vänder uppåt.

Kortfiskesträckor

”Rönneås nedre fiskevårdsområde”. I Rönneå sträcker det sig från ”Gåsahalsen” (ungefär ytterleden i Ängelholm) till mynningen i havet. Dessutom ingår stora delar av Kägleån och Rössjöholmsån. Fr.o.m. 1/3 1999 gäller nya bestämmelser och fiskesträckor i området. Sträckorna utanför nedan angivna kortfiskesträckor är avsatta som uppväxt- och lekområden där allmänheten ej har rätt att fiska.