Regler

Generella fiskeregler                                                     

 • Max 2 Laxartade fiskar (öring eller lax) får behållas per fiskedag (gäller ej regnbåge)                                                                                    
 • All lekfärgad Lax (Besa) SKALL återutsätts (oberoende av årstid)
 • All LAX  SKALL återutsätts från och med 1 september   
 •                                                                                                                                                                                      
 • Endast en krok (1,2 eller 3 krok) per bete (tex. vobbler får endast ha en 3-krok)
 • Huggkrok får inte användas  
 • Allt fiske förbjudet efter laxartad fisk fr.o.m. 1/10,
  dock får man fiska abborre, gädda och vitfisk tom. 31/12,
  givetvis med fiskekort för innevarande år.
 • Fiskepremiär den första lördagen i mars månad.                                                                                                                                                                                                                          
 •                                    Skillnad Lax och Öring
 • Bildkälla, fiskeriverkets hemsida http://fiskeriverket.se

  Fallgropar

  Två blanka fiskar med ett fåtal fläckar på gällock och kroppssidor, samt urringade stjärtfenor,
  som lätt leder till förväxling. En jämförelse visar att den övre fisken (Laxen) har ett överkäksben som ej når förbi ögats bakkant och stjärtfena som är tydligt avsatt mot den smala stjärtspolen, djupt urringad samt försedd med spetsiga fenlober.
  Vidare finns knappt några fläckar under sidolinjen.
  Laxen kan man bära precis framför stjärtfenan.
    
  Den undre fisken (Öringen) har ett överkäksben som gott och väl passerar ögats bakkant, 
  en något bredare stjärtspole som mjukt övergår i en något grundare urringad stjärtfena
  samt fläckar, om än få, under sidolinjen – samt på ryggfenan.